Документа школе и правилници

Правилници школе ,,Мирослав Букумировић Букум'', Шетоње

https://skolabukum.nasaskola.rs/strana/147/Izvemtaji

Пословници школе ,,Мирослав Букумировић Букум'', Шетоње

https://skolabukum.nasaskola.rs/strana/136/Skola-bez-nasilja-Bukum


Годишњи план рада школе за школску 2023-24 линк

Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2022-2023. годину линк


Годишњи план рада школе за школску 2022-23 линк

Правилник о организацији и систематизацији послова школске 2022/2023. године линк

Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2021-2022. годину линк

Школски програм за период 2021-2025 линк

Школски развојни план за период од 2022- 2027. године
(линк)

Анекс 2 годишњег плана рада школе за 2021-22 линк

Годишњи план рада школе за 2021-22 линк

Анекс1 годишњег плана рада 2020-2021. линк

Анекс2 годишњег плана рада 2020-2021. линк

Годишњи план рада школе за 2020-2021. линк

Годишњи план рада школе за 2019-2020. линк

Развојни план 2019-2022. линк

Школски програм 2017-2021. (ZIP формат) линк