Корисни линкови

Како се понашати у кризним ситуацијама?


Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања: http://www.ceo.edu.rs/

Завод за унапређивање образовања и васпитања: http://www.zuov.gov.rs/novisajt2012/index.html

Министарство просвете, науке и технолошког развоја:  www.mpn.gov.rs/sajt/

Осигурање квалитета националних испита: http://www.okni.edu.rs/

Зборница-Портал просветних радника: http://zbornica.rs/

Мрежа регионалних центара и центара за стручно усавршавање Србије: http://www.mreza.edu.rs/

Педагошко друштво Србије: http://www.pedagog.rs/

Савез учитеља Републике Србије: http://www.surs.org.rs/

Клик до знања: http://www.klikdoznanja.edu.rs/

Креативна планета: http://kreativnaplaneta.wordpress.com/

Математичко друштво "Архимедес": http://www.arhimedes.co.rs/index_l.htm

Црвени крст Србије: http://www.redcross.org.rs/

Учитељско блогче: http://uciteljskoblogce.wordpress.com/

Едукативни блогови: http://edublogodak.com/

Инструменти за праћење напредовања ученика: http://ocenjivanje.wordpress.com/instrumenti-za-pracenje-napredovanja-ucenika/

Kaталог програма сталног стручног усавршавања наставника васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014. школску годину: http://www.zuov.gov.rs/katalog2012-2014/index.html

Наставни планови и програми за први и други циклус основног образовања и васпитања: http://www.zuov.gov.rs/novisajt2012/naslovna_nastavni_planovi_programi.html

Хајде да се играмо: http://uciteljicaljilja.wordpress.com/