Јавне набавке


АКТУЕЛНИ ЈАВНИ ПОЗИВИ
 

Јавни позив - набавка намирница за кухињу 

Јавни позив - аутобуски превоз ученика и запослених

Јавни позив - екскурзија ученика

Јавни позив - набавка огреваПредходне године

Јавни позив - намирнице за кухињу за шк. 2022/2023

Јавни позив - набавка огрева за шк. 2022/2023

Јавни позив - аутобуски превоз за шк. 2022/2023

Обавештење о додели уговора, обустави поступка или поништењу поступка - намирнице за кухињу 2022


Јавни позив за набавку огрева 

Јавни позив  - аутобуски превоз ученика и запослених 

Јавни позив за набавку огрева (Напомена: процењена вредност за набавку мазута 800.833,33 динара без ПДВ-а)

Javni poziv Fasadna stolarija

Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju JN Namirnice za kuhinju

Измењена верзија плана јавних набавки 2021.

Јавни позив 2021 - Набавка огрева - мазут

Javni poziv 2021 - Nabavka namirnica za školsku kuhinju 

Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуде - превоз 2020/21

Конкурсна документација за аутобуски превоз 2020/21


Одлука о обустави поступка - Екскурзија

Конкурсна документација за јавну набавку услуга - Екскурзија ученика

Позив за подношење понуда - Екскурзија ученика 


Одлука о додели уговора - мазут


Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда, : набавка добара –  потребе за 2020. годину бр.1/2020

Измене и допуне конкурсне документације  за јавну набавку мале вредности 1/2020

 

Конкурснa документацијa - јавна набавка мале вредности  добара – храна, намирнице за ђачку кухињу за потребе основне школе „Мирослав Букумировић- Букум“
 
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за доделу уговора о набавци ДОБАРА- ХРАНА, НАМИРНИЦЕ ЗА ЂАЧКУ КУХИЊУ ЗА ПОТРЕБЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „Мирослав Букумировић-Букум“

 

Позив за подношење понуде - превоз 2019/20

Конкурсна документација за аутобуски превоз 2019/20

Јавна набавка - мазут 2017/18

Позив за подношење понуда - мазут 2017/18

Конкурсна документација за аутобуски превоз 2017/18

Poziv za podnošenje ponude - prevoz 2017/18

Конкурсна документација - Мазут 2016/17

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 2016

Конкурсна документација за аутобуски превоз 2016/17

ЈНМВ-Замена дела постојеће столарије ПВЦ елементима


Одлука о додели уговора