Календар такмичења

У циљу афирмација образовно-васпитног рада, постигнућа ученика и подизање квалитета образовања, за ученике основних школа, као ваннаставна активност, организују се такмичења и смотре.
Такмичења се одржавју на пет нивоа – школском, општинском, регионалном, републичком и међународном, у складу са календаром смотри и такмичења које објављује Министарство просвете за сваку школску годину

Погледајте календар такмичења за школску 2023/2024. годину овде